Troli
cload
Penghantaran Percuma Lebih SYMBOL$x  

Klik Sini WhatsApp Kami

Phone Icon +60-162161656

Isn-Sab 9pg-6ptg

Terma dan Syarat Ganjaran Diraja

TERMA DAN SYARAT PAI ROYAL REWARDS

Terma dan syarat ini (“Terma dan Syarat”) mentadbir PAI Royal Rewards (“Program Kesetiaan”), dan ahli program akan memperoleh mata berkaitan dengan pembelian produk dalam talian yang layak dan aktiviti dalam talian yang boleh ditebus untuk pembelian tertentu. tawaran dalam talian.

I. KEAHLIAN

  1. Keahlian Percuma. Tiada pembelian diperlukan untuk mendapatkan keahlian dalam Program Ganjaran Diraja PAI, tetapi anda mesti mewujudkan akaun di https://www.paiwellness.co/pages/royal-rewards . Sila lihat dasar privasi kami untuk memahami cara maklumat yang anda berikan kepada kami akan digunakan. Program ini tidak sah jika dilarang.
  1. Kelayakan. Untuk layak untuk Program Ganjaran Diraja PAI, anda mesti berada di Malaysia, buat akaun seperti yang digariskan dalam Terma dan Syarat ini. Anda boleh membuat akaun jika anda berumur sekurang-kurangnya tiga belas (13) tahun, mempunyai akses Internet dan mempunyai alamat surat-menyurat yang sah. Jika anda berumur antara 13 dan 18 tahun, anda mesti mendapat kebenaran ibu bapa anda untuk mendaftar akaun. Jika anda memilih untuk membuat akaun, anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan akaun, nama pengguna dan kata laluan anda dan untuk menyekat akses kepada akaun anda. Anda bertanggungjawab untuk memastikan maklumat tersebut terkini, lengkap, tepat dan benar. Anda bersetuju untuk menerima tanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun, nama pengguna dan/atau kata laluan anda. Anda bersetuju untuk memberikan maklumat terkini, lengkap, tepat dan benar sahaja. Jika anda mengakses dan menggunakan Laman ini bagi pihak orang lain, anda menyatakan bahawa anda mempunyai kuasa untuk mengikat orang itu sebagai prinsipal kepada semua Terma dan Syarat yang disediakan di sini, dan setakat anda tidak mempunyai kuasa sedemikian anda bersetuju untuk terikat kepada Terma dan Syarat ini dan untuk menerima liabiliti untuk kemudaratan yang disebabkan oleh sebarang penggunaan Tapak atau Kandungan yang salah akibat daripada akses atau penggunaan tersebut. Anda hanya boleh mempunyai satu akaun ahli bagi setiap orang. Orang yang didapati mempunyai lebih daripada satu akaun kehilangan mata mereka dan akan berhenti melanggan Program Ganjaran Diraja PAI.
  2. Cara Mendaftar dalam Program Ganjaran Diraja PAI. (a) Buat akaun: Lawati www.paiwellness.co/pages/royal-rewards dan jadi pengguna berdaftar PAI Royal Rewards. Klik di sini untuk dibawa terus ke halaman pendaftaran. Anda akan diminta untuk nama pertama dan akhir anda, alamat e-mel anda dan kata laluan. Mendaftar secara automatik melanggan anda ke senarai surat berita kami, anda mempunyai pilihan untuk menarik diri pada bila-bila masa. Sebaik sahaja anda telah menyerahkan maklumat yang diperlukan, anda akan dihantar e-mel ke alamat yang anda senaraikan untuk mengesahkan keahlian anda.
  1. Cara Mengakses/Menukar Maklumat Ahli Anda. Anda mesti memastikan maklumat peribadi anda pada Akaun anda dikemas kini. Untuk berbuat demikian, klik pada bahagian "Akaun Saya" dan akses akaun anda dengan memasukkan alamat e-mel berdaftar dan kata laluan semasa anda. Dari papan pemuka anda, anda boleh mengakses maklumat akaun anda; semak pesanan semasa dan masa lalu anda; tukar profil anda; menguruskan langganan dan aplikasi anda; dan akses pembelian anda sebelum ini.
  2. Cara Membatalkan Keahlian Anda. Anda boleh membatalkan akaun pada bila-bila masa. Untuk membatalkan akaun anda, sila hantar e-mel ke paiwellnessco@gmail.com dan tulis "batalkan keahlian" dalam baris subjek. E-mel mesti datang daripada akaun yang kini disenaraikan pada pelayan kami sebagai dikaitkan dengan Akaun Royal Rewards anda. Jika anda tidak lagi mempunyai akses kepada alamat e-mel itu, sila e-mel bahagian perkhidmatan pelanggan kami dan kami akan mengesahkan status anda dan membatalkan akaun anda. Selepas pembatalan, anda bukan lagi ahli dan sebarang mata yang tidak digunakan yang terakru dalam akaun anda akan dilucuthakkan dan tidak boleh ditebus. Mata mengekalkan nilainya hanya pada akaun yang sah dalam kedudukan yang baik, dan kecuali seperti yang diperuntukkan di sini untuk penebusan, tidak mempunyai nilai tunai di luar nilai penebusannya di Tapak.
II. MATA MENJANA
 1. Umum. Ahli boleh memperoleh mata pada produk pembelian di paiwellness.co Untuk menerima mata bagi pembelian dalam talian anda, anda mesti log masuk ke akaun anda. Anda boleh menyemak pada bila-bila masa untuk melihat sama ada anda telah log masuk ke tapak dengan melihat di sudut kanan atas tapak. Anda tidak akan mendapat mata untuk yuran penghantaran atau pembelian yang dibuat dengan baucar hadiah.
 2. Kadar Pendapatan. Ahli dalam Peringkat Ahli akan memperoleh 1 mata untuk setiap $1.00 yang dibelanjakan untuk pembelian yang layak (dengan kata lain, satu (1) mata untuk setiap satu dolar ($1) yang dibelanjakan). Peringkat Perak akan memperoleh 2 mata untuk setiap $1.00 yang dibelanjakan untuk pembelian yang layak (dengan kata lain, satu (2) mata untuk setiap satu dolar ($1) yang dibelanjakan). Peringkat Emas akan memperoleh 4 mata untuk setiap $1.00 yang dibelanjakan untuk pembelian yang layak dan Peringkat Platinum akan memperoleh 6 mata untuk setiap $1.00 yang dibelanjakan untuk pembelian yang layak. Anda mesti log masuk ke laman web untuk mendapatkan mata. Mata adalah berdasarkan jumlah kecil pesanan anda, selepas sebarang diskaun, sahaja. Mata dibundarkan ke bawah kepada nombor bulat terdekat. Sebagai contoh, jika anda membelanjakan $9.99, anda akan menerima 9 mata. Pengiraan adalah seperti berikut: $9.99 x 1 mata setiap dolar = 9.99 mata, yang dibundarkan ke bawah kepada 9 mata.
 1. Kad Hadiah. Pembelian kad hadiah tidak layak menerima mata. Walau bagaimanapun, sebaik sahaja kad hadiah ditebus, mata akan diberikan kepada penerima untuk jumlah kecil selepas sebarang nilai kad hadiah, dengan syarat dia log masuk ke akaun, seperti yang digariskan dalam Terma dan Syarat ini.
 2. Penambahan Mata kepada Akaun. Mata akan ditambahkan pada Akaun anda di bawah syarat berikut, dan biasanya akan muncul serta-merta.

Anda layak menerima mata 1 kali untuk tindakan berikut:

 • Mencipta akaun (Pelanggan yang membuat akaun sebelum tarikh pelancaran program Ganjaran tidak layak untuk mata tersebut)
 • Untuk Menyukai halaman Facebook PAIWELLNESS
 • Mengikuti PAIWELLNESS di Instagram

Anda layak menerima mata beberapa kali untuk tindakan berikut:

 • Membuat pembelian
 • Merujuk rakan kepada PAI. Mata akan diberi ganjaran secara automatik ke akaun anda hanya jika rakan rujukan menggunakan pautan yang dihantar kepada mereka daripada akaun rujukan anda dan membuat pembelian yang layak dengan kod khas. Mata akan digunakan secara automatik ke akaun jika ketetapan dipenuhi.
 • Berkongsi PAI di Facebook.
 • Berkongsi Produk di Pinterest, Facebook atau Facebook Messenger (sehingga dua kali seminggu)
 • Mata Hari Lahir. Tarikh lahir mesti dimasukkan 30 hari sebelum Hari Lahir anda untuk layak dan anda hanya akan menerima mata hari lahir sekali setiap tahun kalendar.
 • Untuk aktiviti lain yang digariskan di Tapak yang mungkin muncul dari semasa ke semasa. Ambil perhatian bahawa untuk aktiviti lain ini, termasuk pengumpulan "mata bonus" dan promosi mata lain, mata mungkin ditunjukkan sebagai "belum selesai", bergantung pada aktiviti.
 1. Pengecualian. Ahli mendapat mata hanya pada harga pembelian: (i) produk dalam talian yang layak. Pengiraan mata tidak termasuk pembayaran oleh Ahli untuk caj penghantaran. Mata tidak akan diperoleh pada sebarang diskaun atau kredit lain yang ditawarkan berkaitan dengan produk atau perkhidmatan. Sebagai contoh, jika produk yang biasanya $50 dijual pada harga $25, Ahli hanya akan memperoleh mata pada harga pembelian $25. Pembelian kad hadiah, penebusan baucar dan sebarang jenis pelarasan harga, termasuk pemulangan, tidak layak mendapat mata. Semua pembelian yang dibuat: (i) oleh Ahli sebelum ahli tersebut menyertai Program, (ii) Dalam talian tanpa Ahli dilog masuk ke Laman Web, tidak layak untuk kredit Royal Rewards.
 2. Pemulangan/Pembatalan Pesanan. Mata yang diperoleh untuk pembelian yang kemudiannya menjadi subjek pemulangan, pembatalan, kad kredit yang ditolak atau kad hadiah akan ditolak daripada akaun anda dalam jumlah yang sama dengan mata yang diperoleh untuk transaksi asal. Mata tidak boleh digunakan semula ke akaun ganjaran anda atas sebarang sebab atas pesanan yang dikembalikan. Jika pemulangan/pembatalan akan menyebabkan akaun anda mempunyai baki mata negatif, anda tidak akan mula memperoleh mata lagi sehingga baki mata anda dikembalikan kepada sifar (0), dengan membuat pembelian atau melibatkan diri dalam aktiviti promosi lain yang ditawarkan dari semasa ke semasa . Ganjaran yang digunakan pada pesanan yang dibatalkan (sebelum item dihantar atau label dicetak) boleh meminta ganjaran tersebut digunakan kembali ke akaun ganjaran anda. Jika item anda telah memulakan proses penghantaran, ganjaran tidak boleh digunakan semula.
 3. Promosi Mata Bonus. Dari semasa ke semasa, PAI mungkin menjalankan promosi mata bonus tertentu. Di bawah promosi mata bonus, Ahli boleh memperoleh tambahan atau "mata bonus" berkaitan dengan pembelian produk dalam talian tertentu. Apabila anda membeli produk yang ditanda khas ini, atau membuat pembelian dalam tempoh masa mata bonus, anda akan memperoleh mata bonus pada setiap produk, seperti yang dinyatakan dalam tawaran. Promosi mata bonus adalah tertakluk kepada terma dan syarat tawaran dan boleh ditawarkan pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak PAI. Tawaran mata bonus tidak boleh digabungkan dengan mana-mana tawaran lain.
 4. Had pada Mata. Jika anda menebus mata untuk pembelian produk dan membayar sebahagian daripada harga runcit selepas penebusan mata, anda akan menerima mata hanya pada baki jumlah runcit yang anda bayar, dan bukan pada sebarang nilai yang dikaitkan dengan mata yang anda gunakan. Jika anda menebus mata untuk pembelian produk dalam jumlah yang sama dengan harga penuh produk, anda tidak akan memperoleh sebarang mata.
 5. Pilihan Bukan Belian untuk Mendapat Mata. Anda juga boleh memperoleh mata tambahan untuk aktiviti bukan pembelian. Dari semasa ke semasa, PAI mungkin menawarkan anda peluang untuk memenangi pelbagai hadiah, dan memperoleh mata, untuk menyertai promosi. Untuk promosi giveaway, TIDAK PERLU PEMBELIAN UNTUK BERMAIN ATAU UNTUK MENANG. Peraturan dan sekatan akan dikenakan untuk promosi tersebut dan boleh didapati di halaman kemasukan mana-mana promosi.
 6. Merujuk rakan kepada PAI. Hantarkan e-mel kepada rakan kupon potongan $10 dengan mengklik “ Dapatkan Mata” kemudian “ Rujuk Rakan”. Masukkan alamat e-mel rakan yang tidak pernah membeli dengan PAI sebelum ini (jika rujukan anda telah membeli-belah dengan kami sebelum pautan rujukan akan terbatal secara automatik oleh sistem). Pautan rujukan akan dihantar kepada rakan anda dengan kupon potongan $10 (kupon sah pada produk PAI sahaja, ini tidak sah pada produk pasaran). Mata akan diberi ganjaran secara automatik ke akaun anda hanya jika rakan rujukan menggunakan pautan yang dihantar kepada mereka daripada akaun rujukan anda dan membuat pembelian kali pertama yang layak dengan PAI. 500 mata PAI akan digunakan secara automatik ke akaun anda jika ketetapan dipenuhi. Rakan Rujukan anda akan menerima kupon potongan $10, 500 mata untuk mendaftar ke program PAI Royal Rewards dan mata daripada pembelian pertama mereka yang dibuat semasa log masuk ke akaun PAI baharu mereka.

III. MATA PENEBUSAN

   1. Cara Menggunakan Mata Anda. Mata mesti digunakan dalam kenaikan yang digariskan dalam Terma dan Syarat ini. Pembelian minimum yang mata akan dikenakan ialah $10.00. Mata hanya boleh digunakan dalam talian di paiwellness.co. Mata ke arah Produk: Ahli boleh menggunakan mata mereka untuk mengurangkan harga pembelian produk atau menerima produk secara percuma berdasarkan skala berikut:
    500 mata = potongan $5.00
    1,000 mata = potongan $10
    2,000 mata = potongan $20.00 (pesanan melebihi $100)
    2,500 mata = potongan $25.00 (pesanan melebihi $100)

   2. Mata hanya boleh ditebus dalam mana-mana gabungan mata dan jumlah kenaikan yang dinyatakan di atas. Penebusan mata untuk pembelian produk adalah tertakluk kepada ketersediaan produk. Sebarang diskaun ganjaran yang digunakan pada pesanan, akan diagihkan sama rata kepada item yang berkenaan dalam pesanan apabila melengkapkan pemulangan. Sebarang ganjaran sekitar diskaun kepada item atau $ OFF hanya boleh digunakan untuk Produk PAI.
   3. Kad Hadiah. Setelah tersedia, mata tidak boleh digunakan untuk pembelian kad hadiah. Penebusan kad hadiah, tidak layak untuk mata.
   4. Untuk Menebus Mata anda. Sebelum anda mula membeli-belah dengan kami, log masuk ke akaun PAI Royal Rewards anda. Pilih "Tebus Mata" daripada pop timbul VIP. Anda akan diberikan kod tersuai yang boleh anda salin dan tampal ke dalam bar diskaun semasa daftar keluar (Sila ambil perhatian - hanya satu kod boleh digunakan). Jumlah pembayaran anda akan didiskaunkan dengan jumlah mata yang anda peruntukkan untuk pembelian. Ambil perhatian bahawa mata hanya boleh ditebus untuk harga pembelian produk. Yuran penghantaran adalah tanggungjawab anda dan mata tidak boleh digunakan untuk mendiskaun caj tambahan ini.
   5. Pengecualian. Hanya satu akaun bagi setiap orang. Hanya satu kod diskaun boleh ditebus setiap transaksi. Kod penebusan ganjaran tidak boleh digabungkan dengan mana-mana kod diskaun lain. Mata tidak boleh dipindahkan atau diberikan pada masa ini. Mata tidak boleh digunakan pada pembelian yang lalu. Mata terkumpul pada akaun yang berbeza oleh ahli yang berbeza tidak boleh digabungkan atau diagregatkan untuk membuat pembelian produk atau atas sebab lain. Mata yang diperoleh dalam transaksi tidak boleh ditebus dalam transaksi yang sama. Mata yang ditebus tidak boleh digunakan secara retroaktif pada mana-mana pesanan yang lalu atau menerima pelarasan harga pada mana-mana pesanan yang mata yang ditebus tidak digunakan. Mata tidak mempunyai nilai tunai di luar tapak web paiwellness.co dan hanya tersedia untuk ahli yang mempunyai kedudukan yang baik.
   6. Mata Tamat dan Selang Masa. Semua mata yang diperoleh, sama ada mata standard atau mata bonus, akan tamat tempoh 180 hari dari tarikh mata ditambah ke akaun anda. Mata tamat tempoh 180 hari dari tarikh ia diberikan kepada akaun anda, tanpa mengira status mata (ditahan, diluluskan, dsb.). Sebagai contoh, mata yang diperoleh pada 1 November 2016 akan tamat tempoh pada 12:01am AEST 1 April 2017.
    Daftar: mata ditambah pada akaun anda serta-merta
    Pesanan: mata ditambah pada akaun anda apabila pesanan anda dihantar
   7. Mulai 6 Jun, peringkat anda akan dikira berdasarkan perbelanjaan anda di PAI dalam tempoh 1 tahun kalendar (Jan-Dis). Sebaik sahaja anda memperoleh peringkat, anda akan mendapat ganjaran peringkat itu sepanjang tahun berikutnya.
   8. Pelanggan sedia ada akan dilanjutkan tarikh luput peringkat VIP mereka sehingga 31 Dis 2020
IV. UMUM

Dengan mencipta akaun di paiwellness.co dan menyertai Program Ganjaran Diraja, anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat yang ditetapkan dalam Terma dan Syarat ini, serta sebarang terma lain yang mungkin dikaitkan dengan Program Ganjaran Diraja. PAI berhak untuk membatalkan, mengubah suai, menggantung atau menyekat Program Royals Rewards, akaun anda, penebusan mata atau mana-mana aspek Program, termasuk, tanpa had, nisbah penukaran mata dan dasar tamat mata pada bila-bila masa. Sebarang perubahan boleh dibuat tanpa notis awal. PAI mungkin membuat perubahan ini walaupun perubahan tersebut boleh menjejaskan keupayaan anda untuk menggunakan mata yang telah terkumpul. Anda bertanggungjawab untuk kekal berpengetahuan tentang Terma dan Syarat Program. Baki mata Ahli, seperti yang ditunjukkan dalam rekod PAI, akan dianggap betul. PAI berhak untuk menentukan jumlah mata dalam mana-mana akaun Ahli berdasarkan rekod dalaman PAI yang berkaitan dengan akaun Ahli tersebut. Sekiranya berlaku ketidakselarasan antara jumlah terakru dalam akaun Ahli seperti yang dinyatakan pada mana-mana resit Ahli dan rekod dalaman PAI, rekod dalaman PAI akan mengawal. PAI tidak bertanggungjawab atas kesilapan yang disebabkan oleh maklumat Ahli yang salah. Hak anda untuk memindahkan mata yang diperoleh atau diberikan di bawah Program adalah terhad. Penjualan mata adalah dilarang dan boleh mengakibatkan rampasan atau pembatalan mata anda serta penggantungan atau penamatan keahlian anda, yang dalam setiap kes adalah muktamad dan konklusif. Semua transaksi yang melibatkan mata dan semua akaun Ahli tertakluk kepada semakan dan pengesahan oleh PAI. Baki mata dalam akaun Ahli mungkin tidak tersedia untuk digunakan apabila akaun atau transaksi sedang disemak. PAI boleh membatalkan keahlian mana-mana Ahli dalam Program Ganjaran Diraja pada bila-bila masa jika Ahli tersebut terlibat dalam penyalahgunaan Program Ganjaran Diraja atau gagal mengikuti terma dan syarat Program. Penipuan atau penyalahgunaan yang berkaitan dengan akruan mata atau penebusan ganjaran boleh mengakibatkan pembatalan keahlian dalam Program dan boleh menjejaskan kelayakan Ahli untuk menyertai mana-mana program PAI lain, sekarang atau akan datang. Mata tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh ditebus dengan wang tunai. Tafsiran dan penggunaan Terma dan Syarat Program adalah mengikut budi bicara dan penentuan PAI. Untuk maklumat lanjut atau soalan lain, sila hubungi kami di paiwellnessco@gmail.com

Terma dan Syarat Program Ganjaran Diraja kami tertakluk kepada perubahan mengikut budi bicara mutlak PAI pada bila-bila masa dan tanpa notis kepada pelanggan. Selepas penamatan atas kehendak pelanggan akaun berdaftar paiwellness.co mereka, atau jika pelanggan ditamatkan kerana melanggar Terma dan Syarat ini atau aktiviti lain yang melanggar niat dan niat baik penggunaan Laman ini, semua mata akan dilucuthakkan serta-merta dan tidak boleh ditebus lagi. PAI akan melakukan usaha yang munasabah untuk memberikan mata seperti yang digariskan di atas kepada semua pelanggan 1. berdaftar dan 2. layak paiwellness.co, tetapi tidak bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan teknikal atau tidak dijangka yang mungkin berlaku.

Mata tidak boleh dipindah milik, tidak boleh ditebus dengan wang tunai, tidak boleh dikembalikan dan tidak sah di luar paiwellness.co. Pembelian yang dibuat di luar paiwellness.co tidak sah untuk akruan mata (ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada kumpulan jualan semula Facebook, Ebay dan Amazon).

Kakitangan PAI tidak layak menyertai Program Ganjaran Diraja.